Review: Hidden Figures

_DSC1723.ARW

Zo ga je soms weken achter elkaar niet naar de bios om ver­vol­gens 2 bij­zon­dere op waarheid gebaseerde films in 1 week te zien. Food for your brains and heart, dat kan nooit kwaad wat mij betreft. Op dins­dag 21 maart was ik naar een screen­ing van A United King­dom gegaan, lees hier mijn recen­sie over deze prachtige film. En op zater­dag de 27e was het de beurt aan Hid­den Fig­ures. Lees deze recen­sie om er feel­ing mee te kri­j­gen en

 

Before

 

Er zijn vol­gens mij zo ontzettend veel ‘hid­den fig­ures’ in onze geschiedenis waar­van wij dus niet weten hoe belan­grijk zij wel niet zijn geweest voor de ontwik­kel­ing op aller­lei gebieden. Zo had ik me met geen mogelijkheid kun­nen bedenken dat er zoveel zwarte vrouwen zijn die zulke goede reke­naars zijn en andere belan­grijke func­ties had­den en hebben bij… NASA! Met dat gegeven in mijn achter­hoofd en met een vaag gevoel over dat ik wel een brok in mijn keel zou kri­j­gen over hoe het bepaalde vrouwen zou ver­gaan in deze film, gebaseerd op waarhe­den, ging ik er samen met Oscar Davila Brak naar­toe.

 

Ver­haal

 

In deze film vol­gen we in het bij­zon­der 3 zwarte vrouwen die in de jaren ’50 en ’60 (en later) bij NASA werkzaam zijn. Met maar weinig tot eigen­lijk geen erken­ning in die jaren hebben zij ground­break­ing werk gedaan om met grote stap­pen verder te komen in het US Space Pro­gram en om de eerste Amerika­nen ron­des om de aarde heen in de ruimte te kun­nen laten maken en veilig terug te kun­nen keren.  Je ziet wat de vrouwen in hun tijd hebben moeten slikken aan racis­tis­che en verned­erende sit­u­aties, wat zij extra hebben moeten om verder te kun­nen komen en om über­haupt hun baan te kun­nen behouden. Hoe zij zoveel slim­mer waren dan andere mensen en steeds wer­den tegengew­erkt, ter­wijl ze juist zoveel goeds kon­den doen voor NASA en daarmee voor Amerika en ook voor de hele wereld. Maar daar waar je bange mensen hebt, daar heb je angst en weer­stand en seg­re­gatie, zie daar maar tegenop te bok­sen… And they did just that.

 

_DSC5175.ARW

 

Acteurs/actrices

(zie www.imdb.com voor meer filminfo en andere details over deze actri­ces en acteurs)

 

Taraji P. Hen­son – aka Kather­ine G. John­son – geweldige actrice, ik kan het niet veel anders zeggen, maar ik ga een poging wagen. Speel maar eens een vrouw in een tijd die je niet zelf hebt meege­maakt, maar met aspecten waar je je wellicht wel als zwarte vrouw in Amerika in kan inleven. En she did this. Hoe zij het speelde dat zij en haar werk tot in de pun­t­jes goed wilde doen (én kon, veel beter dan alle man­nen daar) zodat er uitein­delijk iemand de lucht ingeschoten kon wor­den en in haar pauze een plasje wilde kun­nen doen in een wc die 800 meter verderop voor haar bestemd was. Hoe ze dit deed, hoe ze zich ken­baar maakte, hoe ze haar uitspat­mo­ment invulde, hoe ze ned­erig bleef daar waar zij een immens HUGE suc­ces had. Haar hele vibe in haar rol bracht zoveel echtheid.

Octavia Spencer – aka Dorothy Vaughan – ook weer een gewéldige actrice, ze doet niet onder voor Taraji en op haar geheel eigen manier deed zij zo ontzettend veel eer aan de vrouw die zij rep­re­sen­teerde. Een vrouw die veel heeft moeten slikken en die met zoveel ned­erigheid en waardigheid alles deed om ervoor te zor­gen dat haar groep zwarte medew­erk­ers bij zich kun­nen houden en door haar rustige, maar zek­ere acties ervoor zorgde dat NASA notabene IBM kon gebruiken! Ik leefde hele­maal met Octavia mee en op basis van haar acteer­spel denk ik een beetje te hebben meegekre­gen hoe het voor de echte Dorothy was om zoveel inner­lijke kracht te hebben en hier in the end zóveel mee te hebben bereikt. Ik denk ook maar een beetje hoor, want hoe kan ik nu in hemel­snaam begri­jpen hoe dat toen voor haar in die tijd van seg­re­gatie en dat vrouwen ook nog eens min­der voorstelden was. Ik weet in ieder geval dat ik op haar manier de moeil­ijkhe­den en uitdagin­gen wil kun­nen dra­gen… En Octavia liet me dat zien!
Janelle Monáe – aka Mary Jack­son – Ik wist niet dat zij ook acteerde, maar naast haar zang­car­rière doet ze dus ook aan acteren. En hoe! Laat maar eens zien dat Mary Jack­son de eerste zwarte vrouw was die een inge­nieur­so­plei­d­ing kon doen (in de avond) en daar­door de eerste zwarte inge­nieur was in NASA. En ik vond het he-le-maal geweldig hoe ze deze rol speelde.

Een shout out naar Kevin Cost­ner – Al Har­rison – mooie rol van hem als een grote baas en die vooral goed gebruik wilt maken van de intel­li­gen­tie van Dorothy en een paar veran­derin­gen inbrengt waar­door het werkleven van vele zwarte vrouwen in NASA toch gelei­delijk aan ver­betert. Mooi geacteerd!

En ook naar Kirsten Dunst – Vivian Mitchell – in een type rol die ik niet van haar ken, maar die ze met verve heeft gespeeld.

En niet te ver­geten naar Maher­shala Ali – Colonel Jim John­son – die duidelijk meer kan dan zijn rol als Cot­ton­mouth in de serie Luke Cage!!

En naar Jim Par­son – Paul Stafford – die zijn droge intel­li­gen­tie in The Bing Bang The­ory ook om kan zetten in een serieuze, intel­li­gente rol.

 

_DSC2032.ARW

 

After

 

Hmm, meestal komt er nog een heel stuk onder ‘After’ of na de acteurs en actri­ces. Maar ik denk dat ik met alles bóven ‘After’ wel duidelijk heb gemaakt dat deze film een diepe indruk op mij heeft gemaakt, ook op Oscar. Deze film kri­jgt van mij dan ook de volle pond: 5 ster­ren ofwel een 10. En dat heeft vooral te maken met de echtheid van de actri­ces, de eerlijkheid en wrede of oneer­lijke achterkant van wat we zien, de kracht en een­heid die de zowel de actri­ces als de mensen waar het om ging hebben laten zien en ja, alles wat je gewoon nog tegen zal komen in deze film. Laten we met zijn allen vooral niet onder­schat­ten wat de mens kan zon­der dat je het ziet of zon­der dat je ook maar denkt dat zij dan ook niets doen of kun­nen, omdát je ze niet ziet. Toen en nu ook. Met andere woor­den: deze film is een serieuze aan­rader!

 

Peace,
Cher­ryl

 

PS. Ik heb even wat info voor je opge­zocht!

 

Info Kather­ine G. Jones: http://www.thehistorymakers.com/biography/katherine-g-johnson-42
Info Dorothy Vaughan: https://www.nasa.gov/content/dorothy-vaughan-biography
Info Mary Jack­son: https://www.nasa.gov/content/mary-jackson-biography

 

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *