Review: Guardian of the Galaxy Vol. 2

Guardians-of-the-Galaxy-Vol-2-poster-header-700x300

Oepss, eigen­lijk heb ik niet zoveel tijd om een review te schri­jven, zeker ook met komende films die eraan komen om te scree­nen en te kijken, maar… Deze film wil ik toch ook niet zomaar onbeschreven aan me voor­bij laten gaan! Daar­voor vond ik het echt te grap­pig en te ver­make­lijk ? De opzet is dan wel anders dan je van me gewend bent, maar gaat het gerust lezen!
Guardian of the Galaxy vol­ume 2
In dit nieuwe ver­haal gaat de bij­zon­dere bij elkaar ger­aapte fam­i­lie weer aller­lei nieuwe avon­turen aan waarin ze nieuwe mensen tegenkomen die voor inter­es­sante onthullin­gen zor­gen in het geheel.

Het mooie en inter­es­sante van deze film vind ik toch wel de com­bi­natie van wacky, crazy din­gen die gezegd en gedaan wor­den en de warmte die er stiekem best wel is tussen de unieke fig­uren in het ‘zooitje ongeregeld. Dat gezegd hebbende, het zooitje ongeregeld kan heel wat voor elkaar kri­j­gen en dat is gewoon mooi om te zien!
IMAX
Het was ook heel erg gaaf om al die gekke en toffe din­gen te zien op een groot scherm met super geluid en beeld, de Imax style. I love it en als je vaker mijn film­re­views leest, weet je dat ik hier een enorme fan van ben. De effecten waren er ook naar, som­mige beelden kwa­men in your face, maar toch net niet, dus je hoeft er niet mis­selijk van te wor­den. Verder kwa­men de spe­cial effects ook prima uit, kwam het goed over en kon je je zo in die crazy, spacy wereld wanen.

NEol66yzYLQ4rv_1_b

 

Impressie

Deel I heb ik niet in de bios gezien. Toch wel een bum­mer, op TV vond ik het leuk om te zien, maar de reclames zijn niet om aan te slepen (en niet om aan te zien *zucht*) en in het klein komen de spe­cial effects toch anders en soms min­der over­whelm­ing en imponerend over. En ik ga er graag voor om die spe­cial effects in de grote, over­dreven, spec­tac­u­laire ver­sie te kun­nen zien. Met deel 2 heb ik dat kun­nen doen! Ohnee, Vol­ume 2, dat heeft met die old­school cas­sette tapes te maken ?

 

De crazy­ness in the galaxy fam­ily

Yessss, I loved it. Je merkt in dit deel dat de groeps­dy­nam­ica zich heer­lijk (lees: crazy) aan het ontwikke­len is. Ik ga daar uit­er­aard geen spoil­ers over geven of, zijn die er wel? ?
Het mooie is dat Star­lord de main char­ac­ter lijkt te zijn, maar dat eigen­lijk iedereen van de groep zijn of haar 15 min­utes of fame in de film heeft. En ja, ik vind het ook ontzettend cool dat de lady in deze fam­i­lie een super kick­ass dame is tussen al die gas­ten. Mooie momenten, gekke weirdo momenten die ze alle­maal meemaken. I loved it!

 

Ik vond het ook niet erg om een aan­tal oudge­di­en­den in een bijrol te zien, de orig­i­nal Guardians of the Galaxy!

Ben je nieuws­gierig ger­aakt of wil je weten dat ik niet over­drijf met het cijfer 8 voor deze film? Ga het dan gewoon kijken ?

Peace,

 

Cher­ryl

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *