Review: Dutch Comic Con 2017

Dutch Comic Con Uitgelicht

Op zater­dag 25 maart jl. was het drrrruk in Utrecht. Er von­den namelijk 2 grote events in het Jaar­beurs en wát was de rij wach­t­en­den toch immens lang zeg! Het zon­netje scheen echter heel fijn, dus het wachten werd daar­door verwacht. Een van die 2 grote events betrof de Dutch Comic Con. Meer­dan­Hiphop mocht hier ook bij aan­wezig zijn. Bij het heer­lijk langs die lange rij kun­nen lopen, wat wij overi­gens enórm kon­den waarderen, was het al een pret­tige bijkom­stigheid om meteen al vele cos­play­ers te kun­nen zien! Zo zagen we al een paar Harley Quins en een Joker, maar ook andere striph­elden, manga fanaten en diverse andere over­tu­igende spel­ers.

 

Dutch Comic Con (1 van 97)

 

En mocht je het Jaar­beurs nog niet ken­nen, dan vertel ik je alvast dat je in de Jaar­beurs ontzét­tend veel kwijt kunt en dat er dus ook ontzettend veel ruimte is voor alle pracht en praal die een heuse Comic Con je kan bieden! Zo had je een mega grote area voor de cos­play, mer­chan­dise, ruimtes voor de ont­moetin­gen met bek­ende acteurs, nieuwe en ook oudge­di­en­den. Maar ook een aparte area waarin je al je gamer­swensen in vervulling kon laten gaan. De sfeer over­all werd her en der opge­vuld met muziek.

 

Dutch Comic Con (4 van 97)
Eigen­lijk kwam je gewoon ogen en oren tekort! In het begin was het wel even zoeken, ondanks overi­gens de prima plat­te­gron­den die je met je mee kon nemen. Waar is ook alweer de main stage voor de Q&A met de aan­wezige acteurs? Waar heb je ook alweer de pho­to­booths? Waar kan je ook alweer je handteken­ing halen? Het was overi­gens geen moeite om de mer­chan­dise te vin­den. Overal en ner­gens had je stand­jes waar je je favori­ete bor­d­spel­len, zwaar­den, manga en make up items, t-shirts en andere mer­chan­dise kon kopen. Overal om je heen zag je wel iemand met een gele met in groene let­ters ‘Game Mania’ tas rond­lopen. Vele tevre­den cos­play­ers én niet cos­play­ers I might say!

Zoals aangegeven waren er ook weer bek­ende acteurs aan­wezig, ook enkele bek­ende (Ned­er­landse) schri­jvers. In de ocht­end zag je al een volle main stage voor een dame die wij dan niet ken­nen. Gedurende de dag kon je ook bij de Q&A van o.a. Sean McGuire (van o.a. Once upon a time), Alexan­der Lud­wig (van o.a. Vikings) en Lenny James (van The Walk­ing Dead). Maar laten we Dirk Bene­dict aka FACE van The A-Team ook niet ver­geten, die duidelijk van een dikke sigaar houdt en onze favori­ete griezel­boekschri­jver Paul van Loon! In eerste instantie dachten we dat Paul, een Ned­er­landse beroemd­heid, wellicht relatief min­der mensen zou aantrekken, maar niets is min­der waar. Zoals hij zelf tij­dens zijn Q&A zei, was het hele­maal geweldig om te  merken dat zowel oud als jong aan­wezig was, waar­bij ‘oud’ even hele­maal terug in de tijd leken te gaan (wij ook!). Bij Sean en Alexan­der was het verder ook mega druk, maar het was toch wel ver­plet­terend druk toen Lenny James on stage zou komen. Vanaf de Q&A van Paul was het wachten geblazen met toch wel 400 man, alle­maal als het even kon zo dicht mogelijk bij het podium. Als The Walk­ing Dead liefheb­bers waren wij er ook bij, braaf en ongeduldig aan het wachten. En het was een genot om deze Engelse man (want hij is dus Engels, niet Amerikaans ?). Naast dat het super­cool was om hem te horen praten, was hij ook zo net­jes om sorry te zeggen toen hij aan iemands gezicht zag dat hij een spoiler had gegeven over het begin van het 6e seizoen. Dat had niet geho­even, maar hij deed het.

 

Dutch Comic Con (81 van 97)

 

We bleven wat min­der lang hangen in de area voor de gamers, maar het was een eye opener om de liefde en de passie terug te zien bij zoveel gamers! Heel mooi dat ook de gamers volop de aan­dacht kre­gen tij­dens de Comic Con. En dan toch even de cos­play­ers benoe­men. Cos­play kreeg vanzelf­sprek­end ook alle aan­dacht op aller­lei fron­ten met o.a. een heuze cos­play cat­walk en wed­strijd tot aan kled­ing van aller­lei bek­ende film en series fig­uren tot aan andere mer­chan­dise en het maken van gave foto’s. We kwa­men onze bek­ende Luigi girl tegen van de vorige keer (leuk om in een massa van duizen­den mensen een ‘bek­ende’ tegen te komen!), vele Star Wars fig­uren, Suï­cide Squad engerds (en dat is in deze posi­tief bedoeld!), zowel man­nelijke als vrouwelijke Negans (The Walk­ing Dead), check gewoon maar de foto’s om er een beeld van te kri­j­gen ? En ver­meld moet wor­den: Bum­ble­bee van Trans­form­ers, jawel, Bum­ble­bee! En ook Iron man in een heuse REUZEPAK. De beste man­nen schi­j­nen er een flink aan­tal maand­jes aan gew­erkt te hebben, maar, echt, het was zo gaaf om ze te zien rond­lopen. Alhoewel lopen, dat ging niet persé vlot, maar dat was alleen maar goed voor iedereen die maar al te graag foto’s wilden maken ha!

 

Dutch Comic Con (40 van 97)

 

Voldaan en al hebben wij net als ongetwi­jfeld de meeste aan­wezi­gen ook weer flink genoten. Till next time!

 

Cher­ryl

 

 

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *