Review: Alien: Covenant

Alien Covenant Uitgelicht 2

Na diverse ‘Alien’ releases te hebben gezien en natu­urlijk ook ‘Prometheus’, maak­ten de ver­schil­lende trail­ers voor ‘Alien: Covenant’ mij erg nieuws­gierig. En yes, ik mocht ‘em vorige week al zien voor­dat deze film de 18e uitkomt in de Ned­er­landse bio­scopen!

 

Syn­op­sis:

 

Regis­seur Rid­ley Scott keert met Alien: Covenant terug naar het door hem gecreëerde uni­ver­sum. In dit nieuwe hoofd­stuk uit de baan­brek­ende Alien-film­reeks stuit de beman­ning van het kolo­niale schip Covenant tij­dens een reis naar een pla­neet aan de rand van de Melk­weg op een schi­jn­baar onont­dekt paradijs. Het blijkt echter een duis­tere en gevaar­lijke wereld te zijn. En als ze een dreig­ing ont­dekken die hun erg­ste nacht­mer­ries overtreft, begin­nen ze aan een angstaan­ja­gende ontsnap­pingsmissie.

 

#Alien­Covenant

 

Dur­ing

 

Ver­haal

De crew van een colony ship ont­dekt een ver­rassend paradijs die mogelijk geschikt zou zijn voor hun kolonie, maar niets is min­der waar…

 

Imax/3d/anders

De screen­ing vond in een relatief kleine zaal plaats. Ik kan me voorstel­len dat de film zéker de moeite waard is om met 3d effecten en/of in Imax style te gaan kijken.

 

Spe­cial effects

Als ik zeg dat ik de huge aliens uit deze film niet voor me zou wil­len, maakt dat al iets duidelijk? ?

Well done!

 

_DSC1065.ARW
© 2017 Twen­ti­eth Cen­tury Fox Film Cor­po­ra­tion. All rights reserved.

Acteurs – actri­ces

Michael Fass­ben­der – Het bli­jft bij­zon­der om Michael als een robot te zien en horen acteren. In zijn move­ments, manier van praten, kijken en rea­geren op de mensen om zich heen. Zeker als je films als ‘X: First Class’, ‘Eden Lake’, ‘12 years a slave’ gewend bent. Maar dat geeft mij wel aan dat hij zich bli­jft ontwikke­len als acteur en hij ervoor gaat. Zo ook in ‘Alien: Covenant’, waarin hij het hoofdele­ment is in een aan­tal ver­rassende twists in deze film. You go Michael!

 

Kather­ine Water­ston – Hoe kan ik haar niet hebben herk­end uit ‘Fan­tas­tic Beasts and where to find them’ & ‘Steve Jobs’? Wat de laat­ste betreft, ook daar speelde Michael een inter­es­sante Steve Jobs! Kather­ine vond ik in deze Alien movie ook weer super, ver­driet, kracht, actievol, she did it allright/ We hebben dan nu 3 films waarin zij totaal ver­schil­lende rol­len speelde, met ver­schil­lende looks, maniert­jes, accen­ten, ze kon en kan het gewoon alle­maal. Ik zie haar niet snel in een ‘sexy’ rol acteren, maar zoals ze er zo anders uitzag voor haar rol in Steve Jobs? Ze zou het zomaar kun­nen en dan goed ook.

 

Billy Crudup – Waarom bli­jft deze man mij intrigeren? Een blik wer­pen op Imd.com maakt het me al snel weer duidelijk: hij was Dr. Man­hat­tan in de film ‘Watch­men’. En die film vond ik per­soon­lijk ehh niet zo den­derend. Maar zijn rol maakte veel goed, het was gewoon imponerend en goed geacteerd ook. Ook in deze Alien film laat hij weer zien dat hij kan acteren.
Car­men Ejogo – ik herk­ende haar eerst niet, ter­wijl zij een heuse herken­baar gezicht heeft. Maar ik weet al wat het is. Haar ‘hairdo’! Was het echt nodig om het een soort van te stylen en te blonderen, op de manier hoe het was gedaan? Voor haar rol was dat écht niet nodig. Je zou denken dat het niets uit moet maken, maar voor een rol waar­voor het echt niet nodig is… nee, zonde. Gelukkig was haar rol verder super uiteen gezet en laat ze zien dat ze geweldig kan acteren. Verder kan ik je films als ‘The Purge: Anar­chy’, ‘Alex Cross’ en ‘Selma’ zeker aan­raden!

 

_D0A2043.CR2
© 2017 Twen­ti­eth Cen­tury Fox Film Cor­po­ra­tion. All rights reserved.

 

After

 

Mijn per­soon­lijke smaak gaat dan wel naar een andere combi van actie, span­ning en de meer rustige momenten. Tij­dens de meer rustige momenten, zeker in het eerste half uur, merkte ik dat ik zat te wachten op die span­nende momenten. Maar ik heb genoten van de effecten, van de spe­cial effects voor de imponerende grote aliens. Ook waren er ver­rassende twists die ik echt niet zag aankomen, scè­nes die me aan andere films deden denken, waaron­der Prometheus en ook Alien vs. Preda­tor, die momenten maak­ten dat ik verwacht­ingsvol bleef kijken. Ik heb nu ook het idee dat ik weet hoe deze onwerke­lijke aliens über­haupt kun­nen ontstaan, ha! En ik durf te wed­den dat als jij Prometheus gaaf vond, dat je deze ook de moeite waard gaat vin­den. Ik geef de film een 7. Ik ben benieuwd wat voor cijfer jij de film gaat geven!

Peace,

Cher­ryl

 

Onder de trailer staat de PRIJSVRAAG!

 

 

Pri­jsvraag ‘Alien: Covenant’

 

Hoe gaaf is het om zélf naar deze film ‘Alien: Covenant’ te gaan???
Warner Bros geeft jou graag de kans om ook te komen kijken… Wat betekent dat jij een van de 3 win­naars kan zijn om 2 vrijkaart­jes te win­nen!

 

Om te win­nen, beant­wo­ord je de vol­gende vraag:

 

 “Wat is het eerste wat je doet of zegt wan­neer jij een alien voor je hebt?”

 

Ik weet het niet zeker, maar waarschi­jn­lijk zou ik ver­sti­jfd van schrik en…. fas­ci­natie stil bli­jven staan en me bedenken welke taal ik zou moeten spreken…. ?

 

Jouw antwo­ord zien we graag ofwel hieron­der of via onze Face­book­pag­ina tege­moet en dan uiter­lijk op 25 mei 2017 om 18.00. De film draait dan net een week, dus draait ‘ie ook in de grotere zalen met een extra goed beeld en geweldig geluid!

 

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *