Eazy-E: In Memoriam 1995 — 2015

img-1033084-eazy-e

Check it, het is alweer twee jaar gele­den dat we Eazy her­dachten.

Damn, het is pre­cies twintig jaar gele­den. Het jaar waarin Eazy-E over­leed. Hij zou aan aids zijn overleden, maar er zijn genoeg com­plot­the­o­riën die andere oorza­ken aankaarten. Ik heb te weinig ken­nis om daar iets zin­nigs over te zeggen. Voor mij was Eazy een van de sleutelfig­uren van NWA en pio­neers van het genre: gangstarap.

Ik herin­ner mij een vakantie in Italië in 1993; lopend over de boule­vard met een groep net verkre­gen nieuwe maten, en een draag­bare cas­set­tere­corder met niet al te grote speak­ers, waaruit Eazy-E met zijn vocab­u­laire toch wat hoof­den deed omdraaien. Het moet een aan­doen­lijk tafer­eel zijn geweest, maar op dat moment voelde ik mij een hele pief.

Die beefs in die tijd heb ik om eerlijk te zijn ter ken­nis­gev­ing aangenomen. Ik ben nooit gevoelig voor die beefs geweest. Ik vond het eerlijk gezegd jam­mer dat NWA uit elkaar was. Ik was down met de solo­pro­jecten, maar hoopte liever op een come­back als groep. Ik vond Eazy solo best dope, maar het is juist die com­bi­natie van de karak­ters waarom een groep boven de rest uit­sti­jgt. Want hoe dope Eazy en zijn stemgeluid ook is, na een paar tracks ben ik er wel klaar mee. Dre is wat dat betreft geni­aal; die nodigt altijd zoveel gas­tar­ti­esten uit dat het toch als een groep­sal­bum klinkt. 

Dat gezegd hebbende: Eazy Duz It is natu­urlijk een Clas­sic Joint en Eazy-E is een deel van de Hiphophis­to­rie.

Wat er ook gebeurt is: het bli­jft ver­schrikke­lijk en een groot ver­lies voor uit­er­aard zijn vrien­den en fam­i­lie, maar in het grote geheel: voor Hip Hop.

Zijn erfenis is, dat hij een icoon aan de wereld heeft achterge­laten. MC Gusto van CB4, Ryder uit GTA zijn daar voor­beelden van. Je hoeft maar een blik te wer­pen op het beeld van deze fig­uren en je ziet Eazy-E. 

Bin­nenkort komt de film Straight Outta Comp­ton uit; hopelijk wordt dit een mon­u­ment voor Eazy en zijn oude kom­pa­nen.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *