Eazy-E: In Memoriam 1995 — 2015

img-1033084-eazy-e

Check it, het is alweer twee jaar gele­den dat we Eazy her­dachten. Damn, het is pre­cies twintig jaar gele­den. Het jaar waarin Eazy-E over­leed. Hij zou aan aids zijn overleden, maar er zijn genoeg com­plot­the­o­riën die andere oorza­ken aankaarten. Ik heb te weinig ken­nis om daar iets zin­nigs over te zeggen. Voor mij was Eazy een van de sleutelfig­uren van NWA en pio­neers van het genre: gangstarap. Ik herin­ner mij…

Liveverslag: KRS One en de Beatnuts in het Paard van Troje, Den Haag — 05.03.2017

IMG_7662Bewerkt uitgelicht

Een doo­dge­wone zondag­mid­dag, maar dan niet zo gewoon. Namelijk, een paar maan­den gele­den was Ultra­m­ag­netic MC’s aangekondigd. Een groep die ik heel graag een keer live had wil­len zien. Toen later werd aangekondigd dat KRS meek­wam, was dat een leuke bonus. Maar helaas viel Ultra af. De Beat­nuts wer­den aangetrokken om de mati­nee te red­den. Geen kwaad woord over de Beat­nuts, maar Ultra ver­vang je niet zomaar. Even­goed, de mid­dag…

Column: nagenieten

columns by Oscar picca

Het is 20 jaar gele­den dat Nas zijn klassieker ‘Ill­matic’ uit­bracht. Een klassieker, iets waar heads het unaniem over eens zijn. Wor­den er van­daag de dag nog klassiek­ers gemaakt? Ongetwi­jfeld, maar het lijkt een stuk lastiger. Onlangs bekeek ik een episode van de MMA-beat. Dat is een praat­pro­gramma waar­bij sport (MMA) jour­nal­is­ten de laat­ste trend­ing top­ics in de wereld van het Mixed Mar­tial arts bespreken.  Een van deze onder­w­er­pen was…

Column: MC Shy D

columns by Oscar picca

  Het zal een zomer in de lente van mijn jeugd zijn geweest. Ofwel, eind jaren tachtig. Ik was een head, zon­der ooit van die term te hebben geho­ord. Ik wilde wel heel graag bij die cats horen en de over­tuig­ing kwam door de raps van een bepaalde MC, genaamd Shy D. De aan­lei­d­ing was een cas­sette wat rond­slingerde in mijn oud­er­lijk huis. Dit is ongeveer der­tig jaar gele­den, maar ik herin­ner het…

Classic Joints: Rhytme & Rhyme vol. 1

rhytme-and-rhyme-header

Tracks, Mix­tapes, EP’s: ze schi­eten als pad­den­stoe­len uit de grond. Ik kan mijn FB Time­line niet bek­ijken zon­der te wor­den uitgen­odigd door MC blabla om zijn net nieuw uit­gekomen ‘shit’ te checken. Maar ooit – in een nog niet eens zo lang verleden – waren releases schaars. Met name in het pre-inter­net tijd­perk, in de Golden Age van Hip Hop, en enkele jaren daaromheen. In die tijd werd er met…

Classic Joints: Oscar X — Intellectuele Krijgskunst

intellectuele-krijgskunst-header

Tracks, Mix­tapes, EP’s: ze schi­eten als pad­den­stoe­len uit de grond. Ik kan mijn FB Time­line niet bek­ijken zon­der te wor­den uitgen­odigd door MC blabla om zijn net nieuw uit­gekomen ‘shit’ te checken. Maar ooit – in een nog niet eens zo lang verleden – waren releases schaars. Met name in het pre-inter­net tijd­perk, in de Golden Age van Hip Hop, en enkele jaren daaromheen. In die tijd werd er met…

Classic Joints: Homegrown Various

homegrown-header

Tracks, Mix­tapes, EP’s: ze schi­eten als pad­den­stoe­len uit de grond. Ik kan mijn FB Time­line niet bek­ijken zon­der te wor­den uitgen­odigd door MC blabla om zijn net nieuw uit­gekomen ‘shit’ te checken. Maar ooit – in een nog niet eens zo lang verleden – waren releases schaars. Met name in het pre-inter­net tijd­perk, in de Golden Age van Hip Hop, en enkele jaren daaromheen. In die tijd werd er met…

Column: Geven en Geven

columns by Oscar picca

  Deze titel bevat geen type­fout. Ik heb het hier niet over geven en nemen. Dit stuk gaat alleen over geven en vooral over de ver­schil­lende manieren van geven. Bijvoor­beeld: ik kan je iets geven waar je om gevraagd hebt of ik kan je iets geven wat ik zelf graag wil geven. Dat laat­ste kan prima als ik weet wat jij wilt hebben. Via Hip Hop web­sites, social media en andere…

Classic Joints: Dutch Masters 1995

dutch-masters-header

Tracks, Mix­tapes, EP’s: ze schi­eten als pad­den­stoe­len uit de grond. Ik kan mijn FB Time­line niet bek­ijken zon­der te wor­den uitgen­odigd door MC blabla om zijn net nieuw uit­gekomen ‘shit’ te checken. Maar ooit – in een nog niet eens zo lang verleden – waren releases schaars. Met name in het pre-inter­net tijd­perk, in de Golden Age van Hip Hop, en enkele jaren daaromheen. In die tijd werd er met…

Column: No competition

columns by Oscar picca

Een veel­ge­ho­orde rap is de zoge­naamde: open­briefrap. Deze term is ver­zon­nen door pro­ducer en vriend Jay en betekent het vol­gende: Het is braggen en boas­ten, waar­bij andere rap­pers wor­den gedist. Dit ten gun­ste van de glo­rie van de betr­e­f­fende rap­per. Maar het is een open brief omdat wie die andere rap­pers zijn in het mid­den wordt gelaten. Bijvoor­beeld: ‘MC’ees wil­len komen, maar ik beëindig hun dromen, ik verover hun wijk,…