Beeldverslag: Women’s March Netherlands in Amsterdam

Women's March (25 van 43) Uitgelicht

Op zater­dag 11 maart vond er een mars plaats in Ams­ter­dam. De Women’s March Nether­lands. Ter­wijl alle aan­dacht gaat naar het­geen er later die dag gebeurde in Rot­ter­dam, liepen er overdag 15.000 mensen in Ams­ter­dam die allen op hun eigen manier een steen­tje wil­len bij­dra­gen aan vrouwen­rechten. Maar daar­bij werd er in speeches gespro­ken, in leuzen ges­can­deerd, en in indi­vidu­ele gesprekken gespro­ken over de eman­ci­patie van ver­schei­dene groepen. Afkomst, huid­skleur, gods­di­enst, sek­suele geaard­heid: er was in ieder ruimte voor de ver­schil­lende facetten van eman­ci­patie.

Ned­er­land was afgelopen zater­dag in ieder geval niet alleen een rel. Hoe de andere kant eruitzag, zie je hieron­der:

Oscar

 

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *