Laatste bericht voor MeerdanHiphop

meer dan hiphop banner

In 1998 begonnen een klein groepje gas­ten uit Brum­men met een web­site: fotolandcrew.nl. Het was een ini­ti­atief om foto’s te maken bij con­certen van de Osdorp Posse en andere Ned­er­land­stal­ige rap­groepen. Het is sinds­dien gegroeid van hiphopgemeenschap.nl tot uitein­delijk MeerdanHiphop.nl. Uitein­delijke hebben we besloten te stop­pen. Maar, niet hele­maal. Voor­lopig bli­jft de web­site nog steeds online. Oprichter Marcel Mom heeft naast de web­site in de jaren een hiphoparchief opge­bouwd, waar­van uit hij…

Review: Alien: Covenant

Alien Covenant Uitgelicht 2

Na diverse ‘Alien’ releases te hebben gezien en natu­urlijk ook ‘Prometheus’, maak­ten de ver­schil­lende trail­ers voor ‘Alien: Covenant’ mij erg nieuws­gierig. En yes, ik mocht ‘em vorige week al zien voor­dat deze film de 18e uitkomt in de Ned­er­landse bio­scopen!   Syn­op­sis:   Regis­seur Rid­ley Scott keert met Alien: Covenant terug naar het door hem gecreëerde uni­ver­sum. In dit nieuwe hoofd­stuk uit de baan­brek­ende Alien-film­reeks stuit de beman­ning van het…

Review: Guardian of the Galaxy Vol. 2

Guardians-of-the-Galaxy-Vol-2-poster-header-700x300

Oepss, eigen­lijk heb ik niet zoveel tijd om een review te schri­jven, zeker ook met komende films die eraan komen om te scree­nen en te kijken, maar… Deze film wil ik toch ook niet zomaar onbeschreven aan me voor­bij laten gaan! Daar­voor vond ik het echt te grap­pig en te ver­make­lijk ? De opzet is dan wel anders dan je van me gewend bent, maar gaat het gerust lezen! Guardian…

Review: Hidden Figures

_DSC1723.ARW

Zo ga je soms weken achter elkaar niet naar de bios om ver­vol­gens 2 bij­zon­dere op waarheid gebaseerde films in 1 week te zien. Food for your brains and heart, dat kan nooit kwaad wat mij betreft. Op dins­dag 21 maart was ik naar een screen­ing van A United King­dom gegaan, lees hier mijn recen­sie over deze prachtige film. En op zater­dag de 27e was het de beurt aan Hid­den…

Review: Dutch Comic Con 2017

Dutch Comic Con Uitgelicht

Op zater­dag 25 maart jl. was het drrrruk in Utrecht. Er von­den namelijk 2 grote events in het Jaar­beurs en wát was de rij wach­t­en­den toch immens lang zeg! Het zon­netje scheen echter heel fijn, dus het wachten werd daar­door verwacht. Een van die 2 grote events betrof de Dutch Comic Con. Meer­dan­Hiphop mocht hier ook bij aan­wezig zijn. Bij het heer­lijk langs die lange rij kun­nen lopen, wat wij…

Eazy-E: In Memoriam 1995 — 2015

img-1033084-eazy-e

Check it, het is alweer twee jaar gele­den dat we Eazy her­dachten. Damn, het is pre­cies twintig jaar gele­den. Het jaar waarin Eazy-E over­leed. Hij zou aan aids zijn overleden, maar er zijn genoeg com­plot­the­o­riën die andere oorza­ken aankaarten. Ik heb te weinig ken­nis om daar iets zin­nigs over te zeggen. Voor mij was Eazy een van de sleutelfig­uren van NWA en pio­neers van het genre: gangstarap. Ik herin­ner mij…

Review: A United Kingdom

_AUK8593.NEF

De titel van deze film kwam ik niet zo lang gele­den via www.imdb.com tegen. Ik had de trailer nog niet eens bekeken, maar het ver­haal intrigeerde me enorm, en waarom? Gelijkheid, ongelijkheid, een­heid of juist hele­maal niet, onder­drukking, rassendis­crim­i­natie, alle­maal onder­w­er­pen die in ons huidige maatschap­pij nog altijd actueel zijn. Ook al lijkt dat in de ogen van een deel van de bevolk­ing niet zo te zijn. Van Par­adiso Filmed…

Dutch Comic Con 25&26 maart in de Jaarbeurs in Utrecht!

15590864_714338202062328_5226065162427347901_o

Afgelopen win­ter zijn we langs­ge­weest bij Dutch Comic Con, de X-mas Con. Dat was een super­leuke ervar­ing. Geweldige out­fits, inter­es­sante celebs en veel meer. Als je van cos­play houd, kom je op zo’n event ogen tekort. Daarom zetten we hier nog een paar foto’s van dat event. Hopelijk zijn we bij dit event ook aan­wezig, maar voor allen geïn­ter­esseer­den, het is een aan­rader.   Wat is Dutch Comic Con?   Dutch…

Beeldverslag: Women’s March Netherlands in Amsterdam

Women's March (25 van 43) Uitgelicht

Op zater­dag 11 maart vond er een mars plaats in Ams­ter­dam. De Women’s March Nether­lands. Ter­wijl alle aan­dacht gaat naar het­geen er later die dag gebeurde in Rot­ter­dam, liepen er overdag 15.000 mensen in Ams­ter­dam die allen op hun eigen manier een steen­tje wil­len bij­dra­gen aan vrouwen­rechten. Maar daar­bij werd er in speeches gespro­ken, in leuzen ges­can­deerd, en in indi­vidu­ele gesprekken gespro­ken over de eman­ci­patie van ver­schei­dene groepen. Afkomst, huid­skleur, gods­di­enst,…

Beeldverslag: Groenlinks Meetup in AFAS live, Amsterdam

Groenlinks Meetup (14 van 22) Uitgelicht

We hebben nog enkele dagen te gaan voor de verkiezin­gen van 15 maart 2017. Elke cam­pagne is anders en Groen­links, is anders. Niet alleen zegt par­ti­jlei­der Jesse Klaver dat zijn par­tij geen kleine, maar grote veran­derin­gen wil. Maar ook pakken zij het groots aan in de cam­pagne. In ieder geval met de Groen­links Mee­tups. De laat­ste vond plaats in AFAS live. Miss­chien wel de belan­grijk­ste bood­schap daar werd verkondigd was: ga…